Zápraží 4/2020

* Na léta zde prožitá budeme s láskou vzpomínat – rozhovor s manželi Heřmánkovými najdete na straně 4.
* Pozvánka na výlet po stopách tajemných kamenných křížů – často se jim říká smírčí kříže, křížové kameny nebo jednoduše kamenné kříže. Dnes je považujeme za drobné památky v krajině, důvod jejich vzniku a umístění je nutné hledat v minulosti, v křesťanství i víře.
* Město Mnichovice patří mezi nejrychleji reagující obce na Zápraží, kterým se podařilo sehnat dezinfekční přípravek pro všechny své občany. Ve dnech od 25. do 27. března bylo rozděleno přes tři tisíce litrů přípravku k dezinfekci rukou Anti-COVID.
* Bylinky a plevele pomáhají posílit imunitu – článek na toto téma si přečtete na straně 19.