Zápraží 7-8/2019

*Říčanský Den záchranářů navštívilo přes 2000 dětí.
* Připravuje se velká rekonstrukce Černokostelecké ulice, z důvodu
havarijního stavu kanalizace pod povrchem. Ve středu 10. července 2019 od 18 hodin v Kulturním centru Labuť představí veřejnosti projektanti ŘSD projekt předložený městu ke schválení.
* Sportovně kulturní centrum
v Ondřejově nabízí přátelský prostor a bohatý program pro všechny věkové kategorie.